Uszkodzenie płytki mikowej

Przyczyny wypalenia anteny magnetronu

           Częstym uszkodzeniem magnetronów jest wypalenie dziur w antenie. Jest to uszkodzenie wtórne, ponieważ przyczyny z powodu których ono wystąpiło leżą w samej mikrofalówce a może ich być kilka.

         1. Uszkodzenie (wypalenie, zwęglenie) płytki mikowej osłaniającej wyjście falowodu do wnętrza komory roboczej mikrofalówki jest najczęstrzą przyczyną w/w uszkodzenia anten magnetronów. Uszkodzenie miki spowodowane jest osadzeniem się na niej tłuszczów z gotowanych potraw. Ze względu na występującą w tym miejscu największą gęstość mocy promieniowania mikrofalowego, tłuszcze te ulegają po pewnym czasie zwęgleniu. Miejsce to przybiera coraz ciemniejszą barwę aż do całkowitego zwęglenia i stając się dobrym przewodnikiem doprowadza do wyładowań wewnątrz falowodu. Optycznie i akustycznie przypomina to spawanie elektryczne (błyski, iskrzenie i wyładowania z jednoczesnym głośnym buczeniem). Prowadzi to do nadtopień, wypaleń w antenie magnetronu i wyjściu falowodu, rzadziej w jego wnętrzu - o tym w punkcie poniżej. Zamiast osłony mikowej, niektóre mikrofalówki mają osłonę wykonana z tworzywa sztucznego "przeźroczystego" dla mikrofal, zachowują się jednak tak samo. Jeżeli nie można oryginalnej zdobyć, należy ją dorobić z miki. Falowód i magnetron muszą być odizolowane od oparów gotowanych potraw. Uszkodzone płytki mikowe.

         2. Uszkodzenie wewnątrz falowodu. Niektóre modele mikrofalówek posiadają w falowodzie zamontowany element (rzadziej dwa) indukcyjny dopasowujący impedancję wyjściową magnetronu do impedancji komory roboczej mikrofalówki. Jest on najczęściej wykonany w postaci aluminiowego walca, o wymiarach zbliżonych do wymiarów anteny magnetronu, czyli 1/6 długości fali (12cm). Uwzględniając współczynnik skrócenia jest to ok 18mm. Element ten w falowodzie jest zamontowany mechanicznie (przynitowany) z zapewnieniem dobrego kontaktu elektrycznego. Zdarza się że z pewnych powodów (raczej niedociągnięć technologicznych w toku produkcyjnym mikrofalówki) element ten traci kontakt elektryczny ze ścianką falowodu. Efekt- jak powyżej, tyle że zazwyczaj mikrofalówki takiej nie można już naprawić, ponieważ bardzo trudno "dostać się" do wnętrza falowodu w celu odpowiedniego oczyszczenia powierzchni pod ten element. W skrajnych przypadkach w końcu dochodzi do wytopienia nitu i odpadnięcia tego elementu, powodując spustoszenie w falowodzie.
            Jeżeli na zewnętrznej ściance falowodu w miejscu nitowania elementu nie widać śladów korozji lub zmiany barwy farby świadczącej o przegrzaniach tego miejsca najprawdopodobniej jest wszystko ok. i ten punkt nie jest przyczyną uszkodzenia magnetronu. Jest to dość rzadki przypadek.

         3. Inne przyczyny. Mogą to być: używanie nie właściwych naczyń, przedmiotów w mikrofalówce lub włączanie mikrofalówki pustej (niektóre mikrofalówki tego nie "lubią").

         Na zakończenie.
         Przed zamontowaniem zregenerowanego magnetronu, czy też nowego należy koniecznie ustalić co było przyczyną wypalenia anteny a następnie ją usunąć (najczęściej po przez wymianę miki). Przed tą czynnością należy dokładnie oczyścić wnętrze falowodu szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną w celu usunięcia z niego resztek tłuszczów, "filmu" tlenkowego i metalowego który powstał w wyniku odparowywania anteny magnetronu.